Разочарувањето е мајка на нашите очекувања

Мислев дека веќе непостои начин кој што може да ме повлече во разочарување, но деновиве повторно се потсетив дека секоја граница може да биде поместена. Во моменти на криза, во денови на збуричкани емоции, мојата рационална свест повторно беше вовлечена од моето убедување  дека луѓето кои ме опкружуваат имаат високо развиено чувство на емпатија.Разочарувањето е…