Моето его, мои правила, игра на земање и губење

Го спомнуваме егото многу често, во различен контекст, со различна намена. Ни се случува да критизираме дека некој има големо его. Свесни ли сме за улогата на нашето его и што тоа ни носи, а што тоа ни одзема? Секако неможеме да живеме без нашето его зошто тоа е всушност сликата која самите ја носиме…