Разбуди го лидерот во себе

Ќе биде вистина ако се каже дека секој од нас не може да биде лидер. И тоа е сосема во ред. Од друга страна, многумина од нас се лидери иако за тоа не се свесни. Постојат многу лидери кои се скриени во својот свет, без никогаш да бидат откриени и јавно признати. Затоа го поставуваме…