Едни се клеветат, други се исмејуваат, трети ринтаат, четврти очајуваат. Никако да ни текне да си подадеме рака!

Живеeме во свет во кој секој од нас има единствено искуство како поединец кој никако не може да биде изземен од целината која се нарекува заедница. Секој од нас има живописно детство кое нè обликува и гради, семејство кое нè насочува, пријатели кои нè потикнуваат, а ние сме тие што ја носат конечната одлука за…