Криза, за некои закана, за други шанса

Кризата е блиску до нас и директно не напаѓа. Со почетокот на 21виот век, човештвото се соочува со проблем на сопствениот опстанок не само поради опасноста од војни туку и поради очајничките трки за профит кои и прават ненадоместлива штета на природата. Денес сме сведоци на едно ново кризно време, време во кое кризата е блиску до нас, директно нѐ напаѓа и полека нѐ уништува. Кризата ја чувствуваме не само здравствено, туку и општествено, економски, политички и итн. Кризата е збор кој во последно време најчесто се користи нѐ само кај економистите туку и кај политичарите, социолозите, психолозите. Криза во основа значи опасност, но за оптимистите значи и…

Имаме ли резервен план во случај на криза?

Многу веројатно овие денови сите сме во прашалници како побрзо да излеземе од оваа криза, што понатаму, како да се справуваме со оваа новонастаната ситуација? И без да бидеме прашани дали сакаме или не, излезени од нашата комфор зона наоѓаме сопствен начин да се справиме со кризната ситуација. Оваа пандемија сите ќе нѐ натера да си го покажеме своето вистинско лице. Кога ќе го остраниме тенкиот слој на љубезноста, културното однесување, општествените пристисоци и норми, тогаш почнуваат да се надзираат нашите пориви, мотивации, приоритети и тогаш конечно излегуваат на површина нашите вистински релации со сите луѓе околу нас. Одеднаш неочекувано, веќе немаме трпение да толерираме сѐ и сешто,…

12